Історія кафедри

Історія кафедри інженерної і комп’ютерної графіки

 

Креслення є мовою техніки, а нарисна
геометрія – граматика цієї всесвітньої мови...

В.І. Курдюмов

 

Кафедра інженерної і комп'ютерної графіки була створена у 1930 році – у рік, коли на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, а також цукрової спеціальності Кам’янець-Подільського хімічного інституту був створений Київський інститут цукрової промисловості. Тоді кафедра мала назву «Кафедра нарисної геометрії і графіки». Її очолив доцент Б.Г.Фукс.

Це був період широкого розгортання в СРСР підготовки інженерних кадрів для харчової промисловості. У 30-х роках викладачі кафедри разом з усім колективом інституту брали активну участь у створенні навчально-лабораторної бази, будівництві навчальних корпусів, успішно вирішували задачі становлення й удосконалення навчально-методичної й науково-дослідної роботи.У 1940 році за конкурсом завідувачем кафедри був обраний Єфрем Ілліч Годік.

Годік
Єфрем Ілліч

Велика Вітчизняна війна перервала мирну працю людей. Багато викладачів і студентів пішли на фронт. Інститут був евакуйований. Німецько-фашистські окупанти зруйнували всі навчальні корпуси інституту, житлові будинки, майстерні.

Після звільнення Києва, у грудні 1943 року, інститут відновив свою діяльність. Є.І.Годік знову був призначений завідувачем кафедри. Незважаючи на великі труднощі відбудови інституту в умовах післявоєнного часу, викладачі кафедри разом з усім колективом інституту своєю самовідданою роботою забезпечили не тільки створення необхідної навчально-лабораторної бази, але й розгортання у стислий термін усієї необхідної навчально-виховної, методичної й наукової роботи. У перші післявоєнні роки на кафедрі працювали шість викладачів, серед яких були такі значні вчені й фахівці в області інженерної графіки як професор С.В.Розов, професор І.М.Могильний, доцент К.Г.Титов і ін.

Колектив кафедри в короткий термін вирішив завдання забезпечення студентів учбово-методичними розробками й приступив до створення підручників і навчальних посібників, гостру потребу в яких зазнавали в той час усі технічні вузи країни. В 40-х роках Є.І.Годіком був виданий ряд навчальних посібників по технічному кресленню, що зіграли важливу роль у справі організації навчального процесу по графічних дисциплінах у вузах і технікумах. Велике значення для подальшого розвитку кафедри мали науково-методичні розробки викладачів, пов'язані зі створенням моделей складальних виробів і деталей, наочних приладь по нарисній геометрії й кресленню.

70-роки А-512

Аудиторія А-512

 

Діяльність кафедри у 50-х і 60-х роках характеризується широким розгортанням науково-дослідної, методичної і навчально-виховної роботи. Співробітниками кафедри приділяється значна увага розробленню та виданню навчально-методичної літератури, підручників та навчальних посібників. Так, ще у 1949 році вийшов підручник Є.І.Годіка “Техническое черчение”.

Великою заслугою кафедри стало чотириразове (з 1955 по 1974 рік) видання книги Є.І.Годіка «Справочное руководство по черчению», опублікування ряду наукових статей викладачів у журналах і збірниках. На кафедрі були створені наукові семінари з проблем інтенсифікації навчального процесу (під керівництвом Є. І. Годіка) й по багатомірній геометрії (під керівництвом Г.Ю.Дмитренка). Відкрита аспірантура.

 

 

Осипішин
Олександр Степанович

Верхола
Арнольд Павлович

Гандзюк
Михайло Петрович

На лекції Годіка Є.І.

 

Аспірантуру закінчили й захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри О.С.Осипішин, К.Л.Норкін, М.Т.Холодний, В.М.Лисянський, М. П. Гандзюк, О. О. Ткаченко, А. П. Верхола, Г. Ю. Дмитренко. Вагомий внесок у розвиток кафедри внесли І. І. Сагань та В. Т. Гаряжа. На кафедрі був створений навчальний фільм «Разъемные и неразъемные соединения деталей» (автори сценарію В. М. Лисянський і О. С. Осипішин), тексти лекцій по кресленню в магнітофонному запису.

Резніченко
Володимир Сапронович

 

Лисянський
Віктор
Маркович

 

 

По постановці науково-методичної роботи кафедра зайняла одне з провідних місць серед відповідних кафедр вузів республіки. Мінвузом УРСР вона була виділена базовою по технічному кресленню. Є. І. Годік керував Київським міським об'єднанням викладачів кафедр нарисної геометрії і графіки, був головою експертної комісії з графічних дисциплін при Мінвузі УРСР і членом експертної комісії з графічних дисциплін ВАК Мінвузу СРСР. Г.Ю.Дмитренко в цей час був членом бюро науково-методичної секції викладачів нарисної геометрії і графіки м.Києва, приймав участь у роботі редакційної колегії республіканського збірника з прикладної геометрії і інженерної графіки.

 

Буксо Тетяна Андріївна

Заречанська Валентина Лаврентіївна

Синюк Наталія Олексіївна

Гармаш Августина Трофимівна

Маренко Катерина Капітонівна

Михайлова Лариса Григорівна

 

О.С.Осипішин на співбесіді по
 динамічних альбомах

 

Ілліна Світлана Іванівна

Маєвська Людмила Борисівна

 

В 70-х роках колектив кафедри провів чималу роботу з поліпшення організації й планування самостійної роботи студентів, розробленню нормативів часу на виконання студентських завдань, по впровадженню в навчальний процес нових технічних засобів, серед яких: електрифіковані пристрої для читання складальних креслеників, «Ролик» для контролю знань студентів, слайди по окремих розділах курсу нарисної геометрії, динамічні альбоми по читанню складальних креслеників, проекційному кресленню, нарисній геометрії й ін. Динамічні альбоми (автори: Є. І. Годік, О. С. Осипішин, В. Л. Зарічанська, Н. А. Синюк, Т. А. Буксо, А. Т. Гармаш) експонувалися на ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР. Є. І. Годік визнаний гідним бронзової медалі ВДНГ СРСР і весь авторський колектив нагороджений дипломом ВДНГ УРСР і грошовою премією.

Мелентьєва (Філонова) Ірина Семенівна Сагань
Іван Іванович
Петров Володимир Федорович Писарева Іраїда Яківна Дубініна Марія Єрмолаївна

Малежик Іван Федорович

 

Дмитренко Григорій Юхимович

Багаторічна плідна робота на кафедрі таких викладачів, як В. М. Лисяньский, Н. А. Синюк, Т. А. Буксо, В. Л. Зарічанська, К. К. Маренко, Л. Г. Михайлова й ін., сприяла акумулюванню великого, досить цінного досвіду навчально-виховної і методичної роботи, формуванню необхідних навичок педагогічної майстерності у молодих викладачів.

У період із 1972 р. по 1983 р. вийшло у світ п’ять видань підручника для вищих технічних навчальних закладів “Техническое черчение”, у складі авторського колективу якого були Є.І.Годік, В.М.Лисянський, В.Є.Михайленко, А.М.Пономарьов. Це видання багато років було в ряду основних підручників із креслення для вищих навчальних закладів Радянського Союзу.

Великий внесок в удосконалювання навчально-лабораторної бази, оснащення навчального процесу наочним приладдям внесли зав. лабораторією К. Є. Архангельська, зав. лабораторією В. А. Ятченко, лаборанти Г. А. Бондаренко, Р. К. Веснівська й ін.

У 1978 році кафедру очолив Григорій Юхимович Дмитренко, з 1980 по 1988 рік кафедрою завідував Іван Федорович Малежик, а з 1988 по 1990 рік – знову Г.Ю.Дмитренко.

Богданов Володимир Миколайович

Орлов Леонід Олексійович

 

У навчальному процесі активно застосовуються технічні засоби навчання. При читанні лекцій використовується навчальне телебачення. В.М.Богданов розробляє сценарії учбових фільмів по нарисній геометрії і створений під його керівництвом телевізійний навчальний фільм «Позиційні задачі» успішно демонструється студентам.

У цей період ведеться наукова робота по господарських договорах з підприємствами. Наукова розробка по створенню нової конструкції установки для сушіння молочного цукру Р3-ОСС доцента Л. О. Орлова й інженера В. Л. Ярового представлена на ВДНГ СРСР і ВДНГ УРСР, автори визнані гідними срібної й бронзової медалі і премій ВДНГ СРСР. Економічний ефект від впровадження цієї установки тільки у 1979 році склав більше 1 млн. 300 тисяч карбованців.

 

Пишняк Віктор Васильович

 

Ткачук Ростислав Арсентійович

Під керівництвом доцента В.В.Пишняка розроблений та впроваджений у виробництво на багатьох цукрових заводах країни апарат прогресивної преддефекації Р3-ППА. Економічний ефект одержаний від впровадження одного апарата на цукровому заводі потужністю 3000 т цукру на добу становить від 30 до 45 тис. крб. в рік. Макет апарату демонструвався на ВДНГ УРСР та ВДНГ СРСР. Автори нагороджені срібною та бронзовою медалями ВДНГ СРСР.

Р.А.Ткачук розробив і запровадив на Новоселецькій харчосмаковій фабриці плівковий випарний апарат для згущення фруктових соків, який дав економічний ефект в розмірі 45 тис. крб.

 

 

Ільїн Борис Миколайович Рябикіна Галина Яківна Ломачинська Світлана Миколаївна Горбенко Ніна Володимирівна Самофалов Михайло Івавнович

 

Криворотько Володимир Михайлович

Осауленко Юрій Володимирович

В.М.Криворотьком, який займався дослідженнями в галузі тертя і зношування, були запропоновані оригінальні методики визначення шорсткості поверхонь спряжених деталей прецизійних пар у процесі ix роботи та оцінки захисних властивостей рідких діелектриків (палив). Запропонована ним захисна композиція НГ-204У, як присадка до дизельного палива, тільки на одному підприємстві дала економічний ефект в розмірі 16,5 тис. крб. на рік.

Ю.В.Осауленко займався дослідженням, оптимізацією і удосконаленням процесів ректифікації фурфурольних розчинів на основі методів математичного моделювання. Економічний ефект від впровадження основних фурфурольних колон на Кропоткінському хімічному і Андижанському гідролізному заводах становить 60 тис. і 33 тис. крб. на рік.

 

 

Степанець Іван Федотович

Геращенко Віталій Миколайович

В удосконалюванні наукової й навчальної роботи кафедри важливе значення мали наукові розробки викладачів як у теоретичній, так і в прикладний областях. Значно підвищився науковий потенціал кафедри. В. М. Лисянський захистив докторську дисертацію,

Нигора Володимир Миколайович

В. М. Геращенко, І. Ф. Степанець й Р. А. Ткачук – кандидатські дисертації. Серед викладачів кафедри більш половини мають учені ступені й учені звання.

Рибченко Олена Михайлівна Грищенко Олександр Петрович Булдовський Олександр Михайлович Руденко Микола Григорович Борейко Ірина Юріївна
 

Коваленко Борис Дмитрович

 

І.Є.Маслов та В.М.Галущенко разом із співробітниками кафедри розглядають проект нової сушильної установки

В.М.Вороніна  та І.М.Гнусіна

У 1989 році у видавництві “Машиностроение” під керівництвом В.М.Богданова вийшов із друку довідник “Справочное руководство по черчению”, у написанні якого брали участь викладачі кафедри: І.Ф.Малежик, А.П.Верхола, Г.Ю.Дмитренко, Б.Д.Коваленко, В.М.Нигора, Р.А.Ткачук. Довідник відзначався своєю універсальністю. У ньому були вміщені розділи з нарисної геометрії та креслення, необхідні студентам при вивченні не лише графічних дисциплін, але й загально-інженерних та спеціальних дисциплін, які викладаються на старших курсах. Крім того, довідник містив значну кількість даних, які з успіхом використовувалися у практичній діяльності інженерно-технічних робітників.

Зросла кількість студентів, що займалися на кафедрі науковою роботою. Особливо активно виявили себе студенти В. Р. Лелюк, В. І. Войцих, В. В. Пишняк, І. Є. Маслов, В. М. Галущенко (науковий керівник доцент Л. О. Орлов). У числі кращих традицій кафедри – систематична робота гуртка СНТ й щорічні предметні олімпіади «Студент і науково-технічний прогрес». Організацією олімпіад і студентської наукової роботи на кафедрі успішно займалася К. К. Маренко.

В.М.Нигора проводить заняття
у лабораторії машинної графіки

У 80-і роки для прискорення розробки нової техніки, автоматизування конструкторсько-технологічних робіт і ефективного оброблення та випуску креслярсько-конструкторської документації на підприємствах машинобудівної галузі стали застосовувати електронно-обчислювальні машини (ЕОМ), які серійно виготовлялися в СРСР. Програмне забезпечення цих ЕОМ дозволяло формувати електронні кресленики виробів, що проектуються. Комп’ютерна графіка почала входити в перелік дисциплін, потрібних фахівцю на виробництві.

 

Товстоган Марина Віталіївна

Омельченко Олександр Васильович

Ніколаєнко Володимир Федорович

Серпученко Вадим Геннадійович

 

 

 

 

 

 

У ці часи (1988 рік) на кафедрі була створена лабораторія машинної графіки, електронне устаткування якої (комплекс "АВТОГРАФ‑840") обслуговували старший інженер І.М.Гнусіна та оператор В.М.Вороніна. Для студентів механічних та енергетичних спеціальностей були розроблені курси «Основи машинної графікиа» та «Основи конструювання та САПР», які викладали В.М.Нигора та В.М.Криворотько.

У 1991 році кафедрі було виділено окреме приміщення, у якому був розгорнутий комп’ютерний клас на базі ЕОМ СМ 1420 виробництва Київського заводу «ВУМ» з процесором СМ 4П. Завідував класом В.М.Нигора. Обслуговували систему інженери В.П.Нікітін та С.І.Артемчук. В навчальному процесі використовувалася графічна система «Базис-СМ» з векторними моніторами. Читали курс лекцій з машинної графіки та проводили практичні заняття В.М.Нигора та В.Г.Серпученко. Студентські графічні роботи роздруковувалися двома векторними графопобудовниками формату А1.

З 2004 року у навчальному процесі використовуються персональні комп’ютери з операційною системоюWindows.

У 1990 році кафедра змінила назву. «Кафедра інженерної графіки» – ця назва найточніше відображала суть та зміст тогочасної графічної підготовки студентів.

Верхола Арнольд Павлович

З 1990 по 2005 роки кафедру очолював Арнольд Павлович Верхола, який у 1990 році захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук на тему “Дидактичні основи оптимізації процесу навчання дисциплінам вуза”.

У цей період викладачі кафедри внесли істотний вклад в удосконалювання навчальних програм, змісту лекційних курсів і практичних занять. Велика робота проведена по розробленню структурно-логічних схем і технологічних карт по курсах, що читалися. Посилена увага питанням виховної роботи серед студентської молоді – більшість викладачів кафедри були наставниками академічних груп.

Бадаєва Надія Іванівна

Лобко Віктор Михайлович

Антонов Олександр Анатолійович

Лаба Геннадій Костянтинович

У зв’язку із зменшенням аудиторного навантаження студентів перед колективом кафедри постала задача підвищення ефективності навчання. Викладачі кафедри Н.І.Бадаєва, В.М.Лобко, О.А.Антонов, В.В.Пишняк, Р.А.Ткачук, В.М.Нигора, Ю.В.Осауленко, Б.Д.Коваленко, В.М.Богданов, В.Г.Серпученко під керівництвом А.П.Верхоли розробили велику кількість методичних посібників для студентів по вивченню дисциплін кафедри.

 

 

 

Коваленко Борис Дмитрович

Білевич Ігор Володимирович Білевич Світлана Вікторівна Білецький Ігор Миколайович

 

 

 

У 1994 р. у видавництві “Вища школа” вийшов “Словник з креслення” А.П.Верхоли. У 2001 році у видавництві «Техніка» вийшов довідник “Інженерна графіка”, співавторами якого були В.М.Богданов, А.П.Верхола, Б.Д.Коваленко, В.М.Нигора, Р.А.Ткачук.

 

 

 

Шевченко Олександр Юхимович

 

З 2005 року на посаді керівника кафедри працював Олександр Юхимович Шевченко, з 2008 року – Борис Дмитрович Коваленко, а з 2010 року – Володимир Миколайович Нигора. У 2012 році кафедру очолив Володимир Миколайович Криворотько, а у 2105 - Вадим Геннадійович Серпученко.

У 2006 році докторські дисертації захистили В.М.Нигора та О.Ю.Шевченко.

 

Криворотько Володимир Михайлович

У 2012 році дисертацію на звання кандидата технічних наук захистила Н.М.Романченко, а у 2013 році – А.М.Коцюбанський.

 

 

Нигора Володимир Миколайович

У зв’язку із значною інтеграцією комп’ютерних технологій у процес розроблення технічних креслеників технологічного обладнання у 2011 році кафедрі було надано сучасну назву: «Кафедра інженерної і комп’ютерної графіки».

 

 

У 2005, 2006 і 2007 роках у серії “Вища освіта в Україні”, виходили з друку навчальні посібники за науковою редакцією професора А.П.Верхоли і, пізніше, професора Б.Д.Коваленка, співавторами яких були Р.А.Ткачук і В.М.Нигора.

 

Серпученко Вадим Геннадійович

 

 

Загородній Петро Павлович

 

 

У 2008 році у серії “Українська книга” (видавництво “Каравела”) за редакцією професора Б.Д.Коваленка вийшов навчальний посібник “Інженерна та комп’ютерна графіка” у співавторстві з Р.А.Ткачуком і В.Г.Серпученком.

 

 

Ковальова Наталія Ігорівна

 

Разом із фундаментальними виданнями кафедрою щорічно видавалися конспекти лекцій, методичні посібники, методичні рекомендації, збірники індивідуальних завдань, картки програмованого контролю та інший навчальний матеріал, участь у підготовці якого брали усі викладачі кафедри. Значний вклад у цьому напрямі роботи зробили Н.І.Ковальова та Л.І.Іванова.

 

З 2006 року В.Г.Серпученко читав лекційні курси за допомогою мультимедійної техніки.

Щорічно на кафедрі проводився перший тур загальноукраїнських студентських олімпіад з нарисної геометрії. Цікаві задачі для олімпіади готував професор П.П.Загородній.

Іванова Людмила Іллівна

Коцюбанський Андрій Миколайович

Романченко Наталія Миколаївна

Кавун Віталій Петрович

 

Бойко Олексій Олегович

Джурик Олена Віталіївна

З 2010 року професор В.М.Нигора викладав нові дисципліни: «Основи ергономічного проектування» та «Стандартизація, сертифікація і інформаційний захист програмних засобів», що базуються на принципах інженерної і комп’ютерної графіки. У співавторстві з викладачами кафедри В.М.Нигора розробив та підготував до видання навчальний посібник з названих дисциплін.

У 2013-2015 роках на кафедрі працював О.О.Бойко.

У 2013-2015 роках курс інженерної і комп’ютерної графіки англійською мовою викладала О.В.Джурик.

Протягом багатьох останніх років на кафедрі працювали завідувач лабораторією О.С.Кононенко та старший лаборант С.В.Волевач, які зробили значний внесок у здобутки кафедри.

 

 

Кононенко Олексій Степанович

Волевач Світлана Володимирівна

Викладачі і співробітники кафедри вписали славні сторінки в історію нашого університету. На всіх етапах його розвитку вони вносили свій вагомий внесок у справу підвищення якості підготовки фахівців та зміцнення зв'язку навчального процесу з виробництвом.

 

Самостійна робота студентів

На жаль, кафедра зазнавала на своєму шляху і тяжкі втрати.
Так,  у 2011 році керівництво університету наказало терміново звільнити підсобні приміщення у яких зберігалися наочні навчальні матеріали, плакати, навчальна література тощо. І хоча згодом приміщення так і не було передано з кафедри, багато наочних посібників та навчальних матеріалів було втрачено.
Починаючи з 2010 року, у звязку із зменшенням набору студентів технічних і технологічних спеціальностей, які вивчали дисципліни кафедри, поступово зменшувалося навантаження викладачів, що призвело до скорочення викладацького складу.
У 2015 році керівництвом університету було прийняте рішення проведення практичних занять із студентами технологічних спеціальностей без поділу групи на підгрупи (раніше із групою студентів, кількість осіб якої перевищувала 16 осіб, працювали два викладачі).
У 2016 році керівництвом університету було прийняте рішення недоцільності вивчення дисциплін кафедри студентами новоствореного Навчально-наукового інституту харчових технологій. У звязку з цим кількість ставок викладачів кафедри знизилася до 2,5. І у вересні 2016 року рішенням Вченої ради університету "Про структурні зміни в університеті" кафедру інженерної і комп'ютерної графіки було ліквідовано.
Наказ про ліквідацію кафедри інженерної і компютерної графіки